Oferta

LOGO-STAHLBAU-HOFFMANN

Każdy realizowany przez nas projekt jest analizowany indywidualnie. Stosujemy technologię, która jest przede wszystkim bezpieczna, łatwa w wykonaniu zachowując przy tym walory estetyczne oraz najniższe koszty inwestycji. Projekty są wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi klientów w oparciu o normy obowiązujące dla danej inwestycji. Nasza oferta jest skierowana do firm realizujących inwestycje zarówno dla budownictwa przemysłowego jak i również ogólnego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług:

Statyka konstrukcji

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe nowych konstrukcji stalowych, betonowych oraz drewnianych wykonywanych przy pomocy programów obliczeniowych (Dlubal RSTAB/RFEM, FRILO Software) wraz ze statyką połączeń (IDEA StatiCa, HILTI Software itp.).

Modelowanie 3D

Modelowanie 3D konstrukcji stalowych i/lub żelbetowych przy użyciu programów Advance Steel, Tekla Structures, oraz Revit

Dokumentacja projektowa

Wykonanie kompleksowej dokumentacji obiektu lub jego części w tym: rysunki wstępne, zestawcze, wykonawcze oraz montażowe, wraz z detalami konstrukcyjnymi przy użyciu programów komputerowych CAD (AutoCad oraz innego oprogramowania firmy Autodesk)

Projektowanie rurociągów

Projektowanie przebiegu nowych lub istniejących rurociągów w tym instalacji przemysłowych przy użyciu oprogramowania AutoCad Plant 3D oraz Tekla Structures.

Analiza
oraz optymalizacja

Modelowanie i analizowanie konstrukcji w tym analiza: statyczna, dynamiczna, zmęczeniowa – metodą prętową lub elementów skończonych. Proponowanie innych rozwiązań oraz optymalizacja.

Doradztwo projektowe

Rozwiązywanie skomplikowanych problemów technicznych uniemożliwiających dalszą realizację inwestycji. Planowanie oraz doradztwo w każdym etapie realizacji inwestycji.

Fizyka budowli

Analiza konstrukcji pod względem izolacyjności termicznej, przeciwwilgociowej, ochrony przeciwpożarowej oraz akustyki budowli.

Przebudowa
i wzmocnienie

Obliczenia istniejących konstrukcji lub ich części wymagających przebudowy oraz wzmocnienia.

Kosztorysowanie

Wykonywanie kosztorysów budowlanych na podstawie uzyskanych z dokumentacji przedmiarów dla budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego przy pomocy oprogramowania NORMA plus

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej/ Projektowana Charakterystyka Energetyczna

Projektowanie Charakterystyki Energetycznej dla budynków lub ich części oraz wykonywanie ŚCHE wpisanych do Centralnego Rejestru przy użyciu najnowszego oprogramowania. Posiadamy uprawnienia do wykonywania tego typu usług.

Nasze usługi dostosujemy do potrzeb klienta – jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i nie boimy się wyzwań.

Masz pytania ?

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania prosimy o kontakt. Odezwiemy się niezwłocznie.